Category: Без рубрики

0

HAMOV HOTOV

HAMOV HOTOV Ts’urtn y ynge myj lerrnerin, Nerk’ev ch’ijni fidayin: Krknerg Hamov-hotov, jan k’aj dghek’, Myrrnym tsyr brrnuk dirk’in: Artsiv dzghrdats’ Andok sarits’, Vorsa gika nerk’evits’: Krknerg Disy-diny shun (t’yurk’) shanordik’ Guzin i gan...