Պարեղանակներ

Ալաշկերտ-քոչարի

Ալաշկերտ-քոչարի շողակն անսամբլ

Ալաշկերտ-քոչարի

Աղքտի-Քոչարի

Աստվածածնա

Բիճո

Բուլանխի-քոչարի

Բուլուլ

<a href=”http://ergir.am/gyovnd/”>Գովնդ</a>
Գորանի

Դաբկի-երկար

Ետ-ու-առաջ

Երեք-ոտք-Ալաշկերտի

Երեք-ոտք-Կարնո

Էջմիածին

Էրզրումի-շորոր

Էրզրումի-շորոր

Էրիշտա

Թագավորի-գյովնդ

Թագվորապար

Թակ-թանզարա

Թամզարա

Թամզարա

Թամզարա

<a href=”http://ergir.am/tamir_agha/”>Թամիր-աղա</a>

Թարս-պար

Ինը-ոտք

Ինը-ոտք

Իշխանաց-Պար-Շեյխանի

Իշխանաց-Պար-Շեյխանի


Լաչին

Լաչին-Ասմար

Լիկիլի

Լորկե

Լուտկի

Խամ-խամա

Խոշ-բիլազիկ

Ծաղկաձորի

Ծափիկ-Համշեն

Ծափիկ-Համշեն

Կայնե-ֆիդան

Կարնո-քոչար

Կարնո-քոչարի

Կոմիտասի-շորոր

Կտկտիկ

Գյովնդ-Մայրոքե-Մշո-խըռ-Յարխուշտա Համբարձման-երկուշաբթի-

Համշեն-թրթռուկ-Հոռոնու

Գյովնդ Հոյ-նար-

Գյովնդ Հոյ-նար-

Ճոճք

Մածուն

Մայրոքե

Մայրոքե

Մայրոքե

Մայրոքե

Մայրոքե

Մայրոքե Հայ-Մերիկ

Մշո-խըռ

Մշո-խըռ

Մշո-խըռ

Մշո-խըռ

Մշո-խըռ

Մշո-խըռ

Մշո-խըռ

Մշո-խըռ

Մշո-քոչարի

Մր-տան-իդև-Գովնդ

Յարխուշտա

Յարխուշտա

Յարխուշտա

Յարխուշտա

Յարխուշտա


Նարե

Նարե

Նարե

Շավալի

Շավալի-Խոշ-բիլազիկ

Շատախի-ռազմապար-Մարտական

Շատախի-ռազմապար-Մարտական

Շատախի-ռազմապար-Մարտական

Շարանի

Չալմը-Դանկի

Չաչանե

Չաչանե

Պոզարե

Պուդուդի-Ջամբար-ամի

Ռոստամ-Բազի

Սասնա-շորոր

Սղերդի-Վանա-Քոչարի

Սրապար

Վանա-ձկնորս

Վերվերի-մանր

Տալտալա

Տալտալա

Տալտալա

Տալտալա

Տասներոկու-ոտք

Տասներոկու-ոտք

Տասներոկու-ոտք

Տասներոկու-ոտք

Ախքտի-քոչարի Տարոնի-երգեր

Փափուռի

Փափուռի

Քերծի

Քերծի

Քերծի

Ֆնջան