Պարեղանակներ Ն-Ֆ

Ա-Ի     Լ-Յ     Ն-Ֆ

Նարե – «Կարին համույթ»

Նարե – «Կարին համույթ»

Նարե

Շավալի – «Կարին համույթ»

Շավալի, Խոշ բիլազիկ – «Կարին համույթ»

Շատախի ռազմապար (Շատախի մարտական) – «Կարին համույթ»

Շատախի ռազմապար (Շատախի մարտական)

Շատախի ռազմապար (Շատախի մարտական) – «Սասուն համույթ»

Շարանի – «Կարին համույթ»

Ուրֆանե

Չալմը դանգի – «Արմեն Մանդակունյան»

Չալմը դանգի – «Կարին համույթ»

Չաչանե

Չաչանե

Չաչանե

Պոզարե – «Կարին համույթ»

Պուդուդի Ջամբար ամի – «Կարին համույթ»

Ջումլամեր – «Մասունք համույթ»

Ռոստամ բազի (Ռոստոմի) – «Կարին համույթ»

Սասնա շորոր

Սեբաստիո երեք ոտք

Սղերդի, Վանա քոչարի – «Կարին համույթ»

Սնջանե

Սրապար (Համշեն) – «Քարավան»

Վանա ձկնորս – «Թոմ Բոզիկյան»

Վերվերի մանր – «Կարին համույթ»

Տալտալա

Տալտալա

Տալտալա – «Մուրադյան անսամբլ»

Տալտալա – «Մասունք համույթ»

Տալտալա – «Ավագ Մարգարյան»

Տասներոկու ոտք

Տասներոկու ոտք – «Կարին համույթ»

Տասներոկու ոտք

Տասներոկուց ոտք – «Կարին համույթ»

Փափուռի – «Կարին համույթ»

Փափուռի – «Արման Փարսյան, Կարեն Զադիրյան, Կորյուն Հակոբյան»

Քեչին վրեն – «Մասունք համույթ»

Քերծի – «Կարին համույթ»

Քերծի – «Սասուն համույթ»

Քերծի

Քերծի

Ֆնջան – «Կարին համույթ»

 

Ա-Ի    Լ-Յ    Ն-Ֆ